Categories

Login

2Smart Malaysia >>>

Hujah-hujah palsu di muka 87 ke 95 :: Kebajikan untuk masyarakat India

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kerajaan BN mendakwa banyak kebajikan-kebajikan telah disediakan untuk kaum India.

Tetapi hakikat-hakikat dalam bidang pendidikan, ekonomik and masyarakat telah menafikan kaum India mendapat bantuan kebajikan yang sepatutnya dari Kerajaan BN. 1. Kurang dari 1% pelajar-pelajar di universiti awam terdiri daripada kaum India.

2. Pendapatan kaum India adalah paling rendah.

3. Kaum India adalah golongan jenayah yang terbesar.

Kes-kes aniaya terhadap kaum India boleh dibaca di laman web ini, http://www.humanrightspartymalaysia.com/