Categories

Login

2Smart Malaysia >>>

Hujah palsu di muka surat 105 :: Kaum Cina paling kaya di Malaysia

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Apakah munafaat kepada masyarakat Cina dengan 80% orang terkaya di Malaysia adalah orang cina?

Tidak ada munafaat langsung kerana dengan bilangan orang kaya-raya cina yang banyak, maka sebahagian besar kekayaan dan hartabenda dimiliki oleh segolongan kecil orang cina saja.

Kebanyakan orang jelata awam cina tidak menikmati apa-apa feadah daripada kekayaan orang cina kaya-raya tersebut.

Data-data Kerajaan BN menyatakan bahawa orang cina secara purata adalah 20% lebih kaya daripada orang melayu.

Kalau diteliti dengan terperinci, 20% lebih kaya di golongan cina adalah dari sumbangan-sumbangan orang kaya-raya cina tersebut.

Maka dalam hakikat sebenar, orang jelata awam cina tidak mungkin lebih kaya berbanding dengan orang jelata awan Melayu.

Membandingkan berapa kayanya beberapa orang Cina, Melayu dan India tidak ada makna ke atas pengagihan hartabenda atau kekayaan secara saksama dan adil kepada semua rakyat Malaysia tanpa kira kaum.

Hujah 2Smart Malaysia #1: Orang cina jelata awam tidak lebih kaya berbanding dengan orang jelata awan Melayu.

Kerajaan BN terutamanya UMNO memperbodoh-bodohkan orang Melayu bahawa orang cina lebih kaya dengan fakta terpilih iaitu 80% orang terkaya di Malaysia adalah orang cina.

Pro-BN suratkhabar New Straits Times pun mengakui terdapat ramai orang miskin di kalangan orang Cina. There […]