Categories

Login

Election >>>

Ubah kerajaan hanya berlaku apabila kaum Melayu dan Cina bersepakat

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pada tahun 1990, kaum Cina berniat menukar kerajaan, tapi kaum Melayu tidak sepakat dengan kaum Cina.

BN memang!

Pada tahun 1999, kaum Melayu berniat menukar kerajaan, tapi kaum Cina tidak bersetuju.

BN menang!

Hanya kaum-kaum Melayu and Cina bersependapat dan bersepakat untuk menukar kerajaan, barulah maklamat menukar kerajaan Malaysia boleh tercapai.

Bolehkah lembaran sejarah baru dicipta pada tanggal 5 bulan Mei terpulanglah kepada niat kaum-kaum Melayu dan Cina.