Categories

Login

2Smart Malaysia >>>

Hujah palsu di muka surat 6 :: Malaysia boleh mencapai Wawasan 2020 [Vision 2020 attainable? Another joke from Mahathir]

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dr. Mahathir mencadang Wawasan 2020 pada tahu 1991 dengan sasaran bahawa KDNK pada tahun 2020 akan meningkat 8 kali ganda berbanding dengan KDNK pada tahun 1990.

Syarat yang paling penting ialah sekurang-kurangnya mencapai 7% kadar pertumbuhan KDNK dalam jangka masa tiga puluh tahun.

Kerajaan BN di bawah Najib teleh mengubah matlamat kadar pertumbajan dari 7% ke 6%. Adakah mungkin matlamat Wawasan 2020 asal boleh dicapai dengan kekurangan 1%?

Murid-murid sekolah rendah pun tahu tak mungkin.

Tapi Pak Cik Khoo ini juratera akan menerangkan dengan data-data untuk membukti 1% perbezaan akan membawa akibat yang parah.

Kadar 6%: RM 1.0 (1990) akan bertumbah menjadi RM 5.42 (2020)

Kadar 7%: RM 1.0 (1990) akan bertumbuh menjadi RM 7.11 (2020)

Ingat sekali, sasaran Wawasan 2020 adalah 8 kali ganda atau RM 1.0 menjadi RM 8.0.

Dalam anggaran terbaik, kadar pertumbuhan KDNK sebenar secara purata dari tahun 1990 sehingga 2020 tidak akan menlebihi 6%.

Pak Cik Khoo ini baik hati, suri menerima 6% sebagai satu sasaran yang boleh dicapai oleh kerajaan BN.

Malangnya, angka ini hanya mencapai 68% matlamat asal yang tertera dalam Wawasan 2020.

Wawasan 2020 boleh dicapai dengan kadar pertumbuhan 6% adalah satu pembohongan besar dari […]